04 lip 2020

USPJEŠNA SURADNJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ REZULTIRALA PRIJAVOM PROJEKTA „RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA ZA SNAŽNIJU OBITELJ I PODRŠKU MLADIMA“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 1,7 MILIJUNA KUNA

U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije nastavlja pružati stručnu pomoć svim javnopravnim tijelima s područja KKŽ u pripremi i provedbi EU projekata. U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Đurđevac kao prijaviteljem projekta, Koprivničko-križevačkom županijom i Gradom Đurđevcom kao projektnim partnerima, prijavljen je projekt „Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima“ ukupne vrijednosti 1.748.215,84 kuna na komponentu 1 natječaja financiranog iz OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“.

Svrha projekta je smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete, razvoj i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije te podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici. Ciljane skupine u projektu su djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, trudnice ili roditelj s djetetom do godine dana života djeteta u riziku od socijalne isključenosti, žrtve obiteljskog nasilja te članovi obitelji/udomiteljskih obitelji kao i stručnjaci koji će raditi sa navedenim ciljanim skupinama.

Svi navedeni pripadnici ciljanih skupina će imati direktne koristi od projekta putem usluga, programa i aktivnosti koje će im biti pružene provedbom planiranih projektnih aktivnosti, kao i putem specijaliziranih edukacija iz područja socijalnih usluga koje će polaziti zaposlenici odnosno stručnjaci Centra za socijalnu skrb Đurđevac kako bi sve ranjive skupine dobile još adekvatniju i kvalitetniju pomoć.

Projektom će se opremiti prostori Centra za socijalnu skrb Đurđevac, a također će se provoditi i niz promotivnih aktivnosti, okruglih stolova i kampanja kako bi se javnost još više osvijestila o važnosti procesa deinstitucionalizacije i o pravima ranjivih skupina.

Ovo je treći po redu projekt koji je u proteklih nekoliko dana prijavljen na obje komponente navedenog natječaja, a u čijoj pripremi je pružanjem stručne pomoći sudjelovala Razvojna agencija PORA KKŽ. Sveukupna vrijednost projekata je 10 milijuna kuna, a osigurat će dugoročan pristup socijalnim uslugama ranjivim skupinama u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci