02 lip 2020

USPJEŠNA SURADNJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ REZULTIRALA PRIJAVOM PROJEKTA „OBITELJSKI CENTAR KAO MJESTO PODRŠKE“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 3 MILIJUNA KUNA

U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije nastavlja pružati stručnu pomoć svim javnopravnim tijelima s područja KKŽ u pripremi i provedbi EU projekata. U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Koprivnica kao prijaviteljem projekta i Koprivničko-križevačkom županijom kao projektnim partnerom, prijavljen je projekt „Obiteljski centar kao mjesto podrške“ ukupne vrijednosti 2.986.637,92 kuna na komponentu 1 natječaja financiranog iz OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“.

Svrha projekta je smanjenje broja korisnika usluga smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji, unaprjeđenje kvalitete odnosno razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina kao i podizanje svijesti javnosti važnosti svega prethodno navedenog. Navedeno će se postići kroz sam rad i aktivnosti nedavno uspostavljene Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica.

Ciljane skupine u projektu su djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, trudnice ili roditelj s djetetom do godine dana života djeteta u riziku od socijalne isključenosti, žrtve obiteljskog nasilja te članovi obitelji/udomiteljskih obitelji kao i stručnjaci koji će raditi sa navedenim ciljanim skupinama.

Svi navedeni pripadnici ciljanih skupina će imati direktne koristi od projekta putem usluga, programa i aktivnosti koje će im putem planiranih projektnih aktivnosti biti pružene ili putem specijaliziranih edukacija iz područja socijalnih usluga koje će polaziti zaposlenici odnosno stručnjaci Podružnice Obiteljskog centra kako bi sve ranjive skupine dobile još adekvatniju i kvalitetniju pomoć.

Projektom će se opremiti i privremeni prostori Podružnice obiteljskog centra koji će se koristiti za vrijeme dok se ne adaptira novi prostor koji će biti financiran iz projekta apliciranog na Poziv iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. krajem prošle godine. Također, provoditi će se i niz promotivnih aktivnosti, okruglih stolova i sl. kako bi se javnost još više osvijestila o važnosti procesa deinstitucionalizacije i pravima ranjivih skupina.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci