29 svi 2020

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „RAZVOJ, ŠIRENJE I UNAPRJEĐENJE KVALITETE IZVANINSTITUCIJSKIH SOCIJALNIH USLUGA KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“.

Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi Poziva su:

  • Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
  • Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije;
  • Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog Poziva iznose 100.000.000,00 kuna. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF), dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Raspoloživa financijska sredstva za komponentu 1 iznose 30.000.000,00 kuna pri čemu je najniži iznos bespovratnih sredstava 400.000,00 kuna, a najviši 3.000.000,00 kuna. Raspoloživa financijska sredstva za komponentu 2 iznose 70.000.000,00 kuna pri čemu je najniži iznos bespovratnih sredstava 400.000,00 kuna, a najviši 8.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • komponenta 1 – ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi (centar za socijalnu skrb)
  • komponenta 2 – ustanova, udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ili zadruga.

Prihvatljivi partneri mogu biti:

  • komponenta 1 – centri za socijalnu skrb (ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi),  jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  • komponenta 2 – ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi (dom socijalne skrbi ili centar za pružanje usluga u zajednici), pravna osoba upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge (udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj ili zadruga),  pružatelj usluga za beskućnike (ustanova, zadruga, udruga, vjerska zajednica ili pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj) i jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga, ali istovremeno može biti partner u drugom projektnom prijedlogu. Partneri mogu sudjelovati u više od jednog projektnog prijedloga.

Podnošenje projektnih prijava započinje s danom objave Poziva, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga za obje komponente je 31. prosinac 2020. godine, odnosno do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava unutar pojedine komponente.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci