11 svi 2020

JAVNI NATJEČAJI I JAVNIH POZIVI KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

Koprivničko-križevačka županija je 11. svibnja 2020. godine objavila 11 Javnih natječaja i Javnih poziva iz područja gospodarstva i poljoprivrede.

Javni pozivi i natječaji bit će otvoreni od 11. svibnja 2020. godine.

 

Područje poljoprivrede

 • Potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za poslovno udruživanje

Korisnici potpore za sufinanciranje poslovnih udruživanja  poljoprivrednih proizvođača moraju se baviti poljoprivrednom  proizvodnjom, a potpora se dodjeljuje isključivo za osnivanje novih poslovnih subjekata (zadruga, proizvođačkih organizacija), a s ciljem udruživanja poljoprivrednih proizvođača u sektoru voća i povrća.

Maksimalni iznos koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Više informacija dostupno je OVDJE.

ZATVORENO.

 

 • Potpora male vrijednosti u stočarstvu

Svrha Javnog poziva je ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u sektoru stočarstva (uključujući i pčelarstvo).

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupne investicije, ali ne manje od 5.000,00 kuna i ne više od 50.000,00 kuna.

Više informacija dostupno je OVDJE.

ZATVORENO.

 

 • Potpora male vrijednosti za preradu, čuvanje i prodaju voća, povrća i vinogradarstvo po direktivi 1407

Svrha Javnog poziva je ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište  voća, povrća i grožđa, nabavom opreme za čuvanje, preradu i/ili pripremu vlastitog voća, povrća i grožđa za prodaju potrošačima, uključujući ulaganje u proizvodnju i prodaju vina, džemova i slično.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupne investicije, ali ne manje od 5.000,00 kuna i ne više od 50.000,00 kuna.

Više informacija dostupno je OVDJE.

ZATVORENO.

 

 • Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda

Svrha Javnog poziva je Potpora poljoprivrednim proizvođačima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom prema uvjetima propisanim za ekološku proizvodnju.

intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih troškova certificiranja i kontrole ekološke proizvodnje. Maksimalni iznos potpore male vrijednosti je 5.000,00 kuna po korisniku, a  iznos potpore ne smije biti manji od 500,00 kuna.

Više informacija dostupno je OVDJE.

ZATVORENO.

 

 • Potpora male vrijednosti poljoprivrednicima pri izradi dokumentacije za legalizaciju gospodarskih objekata u poljoprivredi

Svrha Javnog poziva je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača Potporom male vrijednosti za izradu dokumentacije za legalizaciju gospodarskih objekata u poljoprivredi.

Potpora se izdaje u iznosu od 50% troškova izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a maksimalno 10.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva.

Više informacija dostupno je OVDJE.

ZATVORENO.

 

 • Potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi

Svrha Javnog poziva je smanjenje rizika od mogućih financijskih gubitaka zbog šteta u biljnoj proizvodnji, nastalih djelovanjem prirodnih nepogoda. 

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupne investicije. Maksimalni iznos potpore male vrijednosti za pojedinačne police je 15.000,00 kuna a minimalni iznos potpore ne smije biti manji od 500,00 kuna. Za korisnike potpore male vrijednosti, koji koriste izvore sredstava kod jedinica lokalne samouprave po istoj polici, iznos dobivene potpore biti će uključen, a korisniku će se odobriti razlika potpore do intenziteta 50 % od iznosa police osiguranja.

Više informacija dostupno je OVDJE.

ZATVORENO.

 

 • Poticanje istraživanja i razvoja poljoprivrede

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe i znanstvene ustanove koje izvode istraživanja, promocijske projekte i VIP projekte ili znanstvene projekte na području Koprivničko – križevačke županije.

Sufinancirat će se prihvatljivi troškovi prema potpisanim ugovorima za VIP projekte,  znanstvena istraživanja i projekte, kao i druge intelektualne usluge u 2020. godini ili za znanstvena istraživanja ili projekte koji su od koristi za razvoj ruralnog područja Koprivničko – križevačke županije. Nakon zaprimljenog zahtjeva i opisa projekta razmotriti će se mogućnosti sufinanciranja i predložiti ugovor zainteresiranom korisniku.

Više informacija dostupno je OVDJE.

ZATVORENO.

 

 • Potpore u poljoprivredi po direktivi 702

Provodit će se 3 vrste potpora: Potpore za ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu ( sukladno članku 14. Uredbe Komisije 702/2014), Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta (sukladno članku 15. Uredbe 702/2014.), Poticanje istraživanja i razvoj poljoprivrede (sukladno članku 31. Uredbe 702/2014.).

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupne investicije, ali ne više od 50.000,00 kuna, a okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta prihvatljivo je do 10% od vrijednosti ukupnog projekta.

Više informacija dostupno je OVDJE.

ZATVORENO.

 

Područje gospodarstva

 • Korištenje subvencioniranih kredita po programima:

„Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ kojima je svrha ulaganje u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja novog zapošljavanja i sl., te za obrtna sredstva najviše do 30 % ugovorenog iznosa kredita

„Investicije privatnog sektora“ kojima je svrha o  ulaganje u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja te za obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

Više informacija dostupno je OVDJE.

OTVORENO. 

 

 • Potpore male vrijednosti po direktivi 1407 – Poduzetništvo

Prihvatljivi prijavitelji su gospodarski subjekti do 50 zaposlenih s područja Koprivničko-križevačke županija, koji su u obavljanju svoje gospodarske djelatnosti imali zastoj uzrokovan pandemijom COVID-19 (koronovirus). Županija subvencionira 50% ulaganja u materijalnu imovinu odnosno ulaganja u kupnju/adaptaciju poslovnih prostora te kupnju opreme, maksimalno 50.000,00 kn.

Više informacija dostupno je OVDJE.

ZATVORENO.

 

 • Potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „Start up“

Prihvatljivi korisnici potpora su svi bez obzira da li se nalaze ili ne nalaze u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se žele samozaposliti kroz osnivanje novog obrta/trgovačkog društva za proizvodne djelatnosti odnosno djelatnosti iz područja C – Prerađivačka industrija, odjeljak 10-33, prema NKD-u 2017. kao i popisa deficitarnih zanimanja preporučenih od HZZ-a i Hrvatske obrtničke komore, kao što su zavarivač, limar, bravar, strojobravar, keramičar, elektroinstalater, električar, mesar, pekar, cvjećar, vulkanizer, rukovatelj građevinskim strojevima i  drugim deficitarnim zanimanjima.

Iznos potpore iznosi 30.000,00 kn.

Više informacija dostupno je OVDJE.

ZATVORENO.

 

Za dodatne  informacije možete se obratiti Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci