04 svi 2020

NACIONALNI PROGRAM REFORMI I PROGRAM KONVERGENCIJE

Vlada RH je u četvrtak, 30. travnja 2020. godine na 227. sjednici, donijela Nacionalni program reformi za 2020. i Program konvergencije Republike Hrvatske za 2020. i 2021. godinu koji u dijelu ekonomske politike sadrži tri ključna cilja:

 • održivi gospodarski rast i razvoj,
 • povezivanje obrazovanja s tržištem rada,
 • održivost javnih financija.

Za ostvarivanje tih ciljeva utvrđeno je 25 mjera ekonomske politike grupiranih u 10 reformskih prioriteta: unaprjeđenje poslovnog okruženja; investicijska politika okrenuta budućnosti; poboljšanje upravljanja i raspolaganja državnom imovinom; unaprjeđenje javne uprave; poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava; obrazovanje i osposobljavanje u skladu s potrebama tržišta rada; jačanje okvira za upravljanje javnim financijama i provedbu fiskalne konsolidacije; poticanje demografske revitalizacije; unaprjeđenje sustava socijalne skrbi i osiguranje financijske stabilnosti, održivosti i kvalitete zdravstvenog sustava.

U programu konvergencije za ovu godinu se projicira pad BDP-a od 9,4 %, a za iduću godinu oporavak po stopi od 6,1 %.

Očekuje se da će proračun opće države zabilježiti manjak od 6,8 % BDP-a ili 24,8 milijardi kuna u 2020., a u 2021. godini projicirano je smanjenje manjka proračuna opće države na 2,4 % BDP-a.

Prihvaćen je i Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2020., koji sadrži deset mjera čijom će se provedbom gospodarstvo rasteretiti za dodatnih 686,6 milijuna kuna:

 • Optimizacija i digitalizacija postupka ostvarivanja prava u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja,
 • Digitalizacija postupka evidencije podataka iz mirovinskog osiguranja,
 • Elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja,
 • Digitalizacija postupka povrata isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad,
 • Uspostava jedinstvene platforme za plaćanje obveznih naknada,
 • Pojednostavljenje administrativnih zahtjeva za rad na izdvojenom mjestu rada (rad u prostoru koji nije prostor poslodavca ili rad kod kuće) za male rizike,
 • Digitalizacija postupka ishođenja uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak za pravne osobe,
 • Uspostava elektroničke komunikacije između pravnih osoba i sudova,
 • Digitalizacija podnošenja zahtjeva za jednostavno priključenje na mrežu električne energije,
 • Uvođenje digitalizirane građevinske knjige e-Građevinski dnevnik.

 

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci