18 ožu 2020

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I INOZEMNIH FONDOVA ZA 2020. GODINU

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2020. godini iznosi 7.500.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • upisane su u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
  • upisane su u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
  • uskladile su svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14,70/17, 98/19) ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda – samo za udruge);
  • osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu što se potvrđuje uvidom u Registar udruga ili drugom odgovarajućem registru;
  • djeluju u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
  • ispunile su ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema Uredu za udruge te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuju izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje (obrazac Izjave o financiranim projektima);
  • ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak.

Rok za podnošenje prijava je 30. listopada 2020. godine.

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci