17 ožu 2020

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U 2020. GODINI PREMA PROGRAMU ULAGANJA U ZAJEDNICU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu ulaganja u zajednicu.

Cilj Programa je podrška jačanja socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, a služe za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima podnositelji zahtjeva provode aktivnosti za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, modernizaciju i adaptaciju građevina javne namjene, a podnositelji zahtjeva za prijavljeni projekt trebaju imati pripremljenu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole i suglasnosti potrebne za početak radova te troškovnike s procijenjenim troškovima radova.

Prema ovom Pozivu nisu prihvatljive aktivnosti na građevinama iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture, društveni i vatrogasni domovi, sportske građevine, mrtvačnice i groblja te aktivnosti na građevinama za koje je odobreno financiranje iz ESI fondova (OPKK i Ruralni razvoj).

Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u 2020. godini te se sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu koristiti samo u 2020. godini.

Troškovi prihvatljivi u okviru Poziva su troškovi izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, opremanje građevina fiksnom opremom i trošak PDV-a.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom Korisniku iznosi 500.000,00 kuna s PDV-om, a neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om. Najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju projekta je 20% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prema Pozivu jedan podnositelj može podnijeti samo jedan zahtjev za sufinanciranje projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva je 06. travnja 2020. godine.

Više informacija o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci