12 ožu 2020

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA ZA 2020. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema „Programu podrške brdsko-planinskim područjima“.

Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja u svrhu njihove gospodarske, socijalne i demografske revitalizacije.

Ukupna sredstva Programa iznose 26.000.000,00 kuna i raspoređuju se na ulaganja iz područja:

  • 16.000.000,00 kuna za projekte iz područja društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture,
  • 5.000.000,00 kuna za projekte koji se odnose na pripremu infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak,
  • 5.000.000,00 kuna za projekte koji se odnose na sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području.

Prihvatljive aktivnosti su: radovi na izgradnji, nadogradnji, modernizaciji, rekonstrukciji, obnovi ili adaptaciji prihvatljivih objekata.

Prihvatljiva ulaganja su: objekti iz područja društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture, priprema infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanacija štete na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Prihvatljivi iznos sufinanciranja: najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju te iznosi:

– za jedinice lokalne samouprave iz I. skupine – 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

– za jedinice lokalne samouprave iz II. skupine – 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

– za jedinice lokalne samouprave iz III. skupine – 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva je 26. ožujka 2020. godine do 16,00 sati.

Više informacija o Javnom pozivu potražite OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci