25 velj 2020

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA RASPISALA NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA USTANOVA U KULTURI ZA 2020. GODINU

Koprivničko-križevačka županija 24. veljače 2020. godine objavila je Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi za 2020. godinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Natječaja iznosi 165.000,00 kuna. Najniži iznos koji Prijavitelj može ugovoriti po projektnoj prijavi iznosi 1.000,00 kuna dok je najviši iznos 20.000,00 kuna, a iznimno do najviše 50.000,00 kuna kod prioritetnog područja Muzejsko – galerijska djelatnost.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Natječaja je ustanova u kulturi:

 1. koja je upisana u sudske registre u skladu sa zakonom kao ustanova u djelatnosti kulture,
 2. koja vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima,
 3. koja je ispunila ugovorne obveze prema Koprivničko-križevačkoj županiji te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora u godini koja prethodi godini raspisivanja natječaja,
 4. koja ima sjedište u Koprivničko-križevačkoj županiji te obuhvaća korisnike s područja Županije,
 5. koja je svojim statutom ili drugim odgovarajućim aktom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja,
 6. koja općim aktom ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
 7. koja nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije,
 8. koja je osigurala organizacijske, ljudske i prostorne resurse za obavljanje djelatnosti.


Prihvatljivi prijavitelji sukladno Natječaju mogu podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja:

 • Muzejsko – galerijska djelatnost
 • Knjižnična djelatnost
 • Izdavačka i nakladnička djelatnost

Prihvatljivi troškovi u okviru ovog natječaja su sljedeći:

 1. troškovi usluga za organizaciju prihvatljivih aktivnosti (pri čemu treba posebno naznačiti vrstu i cijenu svake usluge),
 2. materijal za aktivnosti,
 3. grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene),
 4. usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti u tiskovinama, promidžbeni materijal i sl. pri čemu je potrebno navesti vrstu promidžbe, trajanje i cijenu usluge),
 5. troškovi kupnje materijala namijenjenog  isključivo za program/projekt,
 6. ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta,


U okviru ovog Natječaja prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta.

Rok za podnošenje prijava je 31. ožujak 2020. godine.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije do 17. ožujka 2020. godine, slanjem upita na sljedeću e-adresu: [email protected].

Više informacije o Javnim natječajima možete pronaći OVDJE.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci