19 velj 2020

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.” Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj Poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj Poziva je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Obvezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri na projektu mogu biti udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga je 300.000.000,00 kuna.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 kuna, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 kuna.

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Prijave projektnih prijedloga moguće su od 02. ožujka 2020. godine do 28.02.2021. godine, odnosno do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstva.

NAPOMENA: Prijavitelji na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ne smiju prijaviti aktivnosti projekta za čiju su provedbu već dobili sredstva iz drugih izvora niti aktivnosti smiju biti dvostruko financirane. Iznimno, na ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga mogu se prijaviti Prijavitelji – Korisnici i/ili Partneri iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05), a koji završavaju unutar 4 mjeseca (120 dana) od trenutka prijave na ovaj Poziv.

Više informacija o navedenom Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci