12 velj 2020

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA I OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA IZ NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ZA ZNANSTVENE RADOVE IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA

 

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata i ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva.

Svrha Javnog poziva je financiranje znanstvenih radova koji za cilj imaju pronalaženje rješenja za očuvanje naših šuma.

Ministarstvo dodjeljuje sredstva za znanstveni rad na temu:

  • očuvanje sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetne čimbenike i
  • očuvanje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetne čimbenike.

Prijavu može podnijeti pravna osoba (ustanova, trgovačko društvo) koja zadovoljava sljedeće uvjete:

  • Upisana u Upisnik znanstvenih organizacija
  • Znanstveno-nastavnu djelatnost ili znanstveno-istraživački program obavlja iz područja šumarstva
  • Registrirana je sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
  • Nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
  • Nema dugovanje s osnove obveze plaćanja naknade za korištenje OKFŠ za razdoblje 2016.-2019.

U okviru poziva, jedan podnositelj može prijaviti jedan prijedlog projekta po zadanoj temi znanstvenog rada. Svaki prijedlog projekta mora biti zasebna prijava. Kod zajedničke prijave, podnositelj i svi partneri moraju zadovoljavati navedene uvjete.

Zajednička prijava podrazumijeva model jednog podnositelja koji preuzima punu pravnu i financijsku odgovornost za upravljanje i provedbu projekta u ime svih partnera. Podnositelj je dužan sa svakim partnerom na projektu potpisati sporazum o partnerstvu.

Za ovaj Javni poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu najviše do 6.000.000,00 kuna, a pojedinačan iznos po znanstvenom radu ograničen je najviše do 750.000,00 kuna godišnje.

Rok za podnošenje prijave je 31. ožujka 2020. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci