07 velj 2020

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU U 2020. GODINI

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini.

Sredstva su namijenjena javnom sektoru – jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska,  Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziv iznosi 5.000.000,00 kuna. Ministarstvo sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Minimalan iznos koji Prijavitelj može ugovoriti po projektnoj prijavi iznosi 100.000,00 kuna, dok maksimalan iznos koji Prijavitelj može ugovoriti po projektnoj prijavi iznosi 500.000,00 kuna.

Predmet sufinanciranja su:

 • Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
 • Izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;
 • Uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza (uključujući i staze za određene tipove biciklizma – enduro, XC, downhill i sl.);
 • Izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;
 • Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama, na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
 • Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).

Prihvatljivi troškovi su:

 • Izrada dokumentacije (prometni elaborati i projektno tehnička dokumentacija za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza);
 • Građevinski i zemljani radovi na biciklističkim rutama: asfaltiranje (samo za kraće sekcije), krčenje, raščišćavanje terena i sl.;
 • Izrada/nabava/postavljanje biciklističke signalizacije i servisnih stanica za popravak bicikala duž rute;
 • Izrada/nabava/postavljanje info ploča o ruti i županiji kao cikloturističkoj destinaciji s logotipom svih glavnih i Eurovelo ruta koje se na trasi nalaze, a na važnim lokacijama uz rutu (početak i kraj rute, turističke atrakcije, glavna raskrižja više biciklističkih puteva, granični prijelazi, prijelazi mostova i riječne skele i sl.);
 • Izrada standarda za smještajne objekte namijenjenih smještaju cikloturista/biciklista;
 • Izrada/nabava/postavljanje brojača biciklističkog kretanja prometa;
 • Opremanje i uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama i stazama.

Rok za podnošenja prijava je do 13. ožujka 2020. godine.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva turizma (www.mint.gov.hr ).

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE .

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci