03 velj 2020

IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA

Otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada objavljen je 5. prosinca 2019. godine, a od 3. veljače 2020. godine prijavitelji mogu podnijeti svoje projektne prijedloge na ovaj Poziv.

Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom, te na taj način povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada, kao i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva je 250 milijuna kn.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 50.000.000,00 kn a minimalni iznos 1.000.000,00 kn.

Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava ovisi o veličini poduzeća Prijavitelja i kategorijama postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, te se izračunava u skladu s Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, koji je sastavni dio dokumentacije Poziva.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  1. Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  2. Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada, odnosno:a) izgradnje, nadogradnje, dogradnje (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanja postrojenja za recikliranje, u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za uporabu biootpada; b) aktivnosti izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE, u svrhu uspostave kapaciteta za uporabu biootpada.
  3. Aktivnosti investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova
  4. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
  5. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji
  6. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 1. listopada 2020. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci