24 sij

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU ZATVORILO JAVNI POZIV TE OBJAVILO PRIVREMENE REZULTATE JAVNOG POZIVA OPĆINAMA ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI U 2020. GODINI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zbog iskorištenja ukupno raspoloživih financijskih sredstava u iznosu od 13.500.000,00 kuna zatvorilo je Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini. Ministarstvo će prijave koje su pravodobno pristigle nakon ponovnog otvaranja Poziva 21. siječnja 2020. godine obraditi po redoslijedu zaprimanja te će odobrenjem posljednje prijave, koja udovolji svim uvjetima i kriterijima Poziva, biti iscrpljena sva raspoloživa financijska sredstva.

Sukladno objavljenim privremenim rezultatima do sada zaprimljenih i obrađenih prijava gotovo 12% općina kojima su dodijeljena financijska sredstva su općine s područja Koprivničko-križevačke županije kojima je ukupno dodijeljeno preko 1,3 milijuna kuna što čini 12,6% ukupno odobrenih financijskih sredstava.

Svrha Poziva bila je osiguranje financijske potpore iz državnog proračuna za što veću obuhvaćenost djece predškolske dobi u predškolskim ustanovama, prije svega u općinama s područja potpomognutih područja, ali i ostalih općina s područja RH. Svrha će se postići promicanjem ravnomjernijeg i održivog razvoja predškolske djelatnosti poboljšanjem dostupnosti i pristupačnosti dječjih vrtića te povećanjem uključenosti i obuhvaćenosti djece rane i predškolske dobi programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Popis općina s područja Koprivničko-križevačke županije kojima su dodijeljena sredstva u okviru Javnog poziva:

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci

Veličina teksta
Kontrast