17 sij 2020

NOVI ZAKON O BILJNOM ZDRAVSTVU

Novi Zakon o biljnom zdravstvu objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 127/19, a njime se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/2031 od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2016/2031). Uredba (EU) br. 2016/2031 primjenjivati će se s nizom delegiranih i provedbenih Uredbi Europske komisije.

Ovim Zakonom uređuje se područje zdravstvene zaštite bilja, mjere za sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kao i njihovo suzbijanje primjenom fitosanitarnih mjera.

Zdravstvena ispravnost bilja od velike je važnosti za biljnu proizvodnju, šume, prirodu, prirodne ekosustave i biološku raznolikost, a sama proizvodnja biljaka je i temelj prehrambenog lanaca bez čije proizvodnje ne bi bilo hrane ni za ljude niti za životinje. Pojava štetnih organizama bilja kao i biljnih bolesti mogu imati ozbiljne posljedice na kvalitetu našeg života kao i na našu ekonomiju.

S obzirom na navedeno pokazala se potreba za donošenjem novog propisa iz područja biljnog zdravstva koji bi imao za cilj osigurati bolju razinu fitosanitarne zaštite cijelog područja EU. Kako bi se osigurala jedinstvena primjena novih pravila na cijelom području Unije, Europski parlament i Vijeće usvojilo je Uredbu (EU) br. 2016/2031. U vezi s tim, a i kako smo ranije napomenuli, izrađen je i novi Zakon o biljnom zdravstvu.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci