02 sij 2020

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U 2020. GODINI

Središnji državni ured za šport objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini.

Poticanjem razvoja športske infrastrukture smatraju se aktivnosti vezane za izvođenje građevinskih radova te opremanja športskih građevina sa svrhom podizanja kvalitete življenja stanovnika te jednake dostupnosti športskih građevina svim korisnicima na području Republike Hrvatske.

Najviši iznos sufinanciranja SDUŠ-a po Korisniku, može iznositi 1.000.000,00 kuna (slovima: milijun kuna) bez PDV-a s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat te opremanja športske građevine. Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta prijavitelji su dužni osigurati iz drugih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu JLP(R)S) i one mogu prijaviti Projektni prijedlog za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini. 

Prihvatljivi partneri mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači prijavitelji i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projekta kao i druge pravne osobe korisnici športskih građevina (športski klubovi i športske udruge).

Prihvatljivi zahtjevi su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi razvoju športske infrastrukture, a koji imaju:

  • izrađen opis projekta/planiranog zahtjeva,
  • potpunu projektnu dokumentaciju izrađenu prema važećim propisima i na hrvatskom jeziku koja mora sadržavati i troškovnik (ugovorni ili ponudbeni) i/ili ponude dobavljača opreme te projektni zadatak (s navedenim zahtjevima JLP(R)S-a) odobren (ovjeren i potpisan) od strane odgovorne osobe JLP(R)S-a,
  • izrađen glavni projekt sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17 i 39/19) ako je relevantno za projektnu prijavu,
  • važeći akt na temelju kojega se može pristupiti građenju ako je relevantno za projektnu prijavu,
  • suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza s glavnim projektom ili potvrda istih da je/su športsko/a borilište/a rađeno/a po propozicijama međunarodne federacije za pojedini šport i time udovoljava/ju provođenju športskih djelatnosti i/ili održavanju službenih natjecanja,
  • suglasnost nacionalnog/ih športskog/ih saveza za provođenje športskih djelatnosti (športska poduka) od interesa za pojedini šport (ukoliko postoji potreba za istim),
  • dokaz o vlasništvu.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izvođenje građevinskih zahvata planiranih/postojećih športskih građevina temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
  • opremanje športskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete življenja.

Javni poziv otvoren je od 31. prosinca 2019. do 31. siječnja 2020. godine., a možete ga pogledati na linku:

https://sdus.gov.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-izgradnje-gradjevinskog-zahvata-i-opremanja-sportskih-gradjevina-u-2020-godini/1170

Prijavitelj se obvezno prijavljuje putem online prijave na sljedećoj poveznici:

http://limesurvey.srce.hr/716564.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za šport (http://www.sdus.hr ).

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije do 24. siječnja 2020. godine, slanjem upita na sljedeću e-adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci