23 pro 2019

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROJEKTE KULTURNE SURADNJE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

Opći cilj poziva je poticati pomirenje i dobrosusjedske odnose u zemljama Zapadnog Balkana kroz projekte suradnje i stvaralaštva u području kulture.

Specifični ciljevi poziva su:

 • povećati prekograničnu suradnju u području kulture između zemalja Zapadnog Balkana i država članica EU i
 • jačati kompetitivnost kulturnih i kreativnih industrija u regiji (Zapadnog Balkana).

Prioriteti poziva su:

 • jačanje kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje,
 • jačanje transnacionalnog kruženja djela kulturnog i kreativnih sektora te jačanje transnacionalne mobilnosti djelatnika kulturnog i kreativnih sektora i
 • jačati međukulturni dijalog među umjetnicima, djelatnicima u kulturi i širom javnosti.

Prihvatljivim će se smatrati prijave podnesene u ime partnerskih konzorcija koji čini minimalno 5 organizacija (voditelj projekta i partneri) iz zemalja koje sudjeluju u Instrumentu pretpristupne pomoći, točnije:

 • organizacije ili udruge aktivne u kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV);
 • nacionalna vijeća koja se bave kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV);
 • tijela javne vlasti na lokalnoj, regionalnoj ili središnjoj razini uključena u rad kulturnih i kreativnih industrija (isključujući AV).

Voditelj projekta i partneri moraju imati pravnu osobnost u jednoj od:

 • država članica EU ili
 • država korisnica potpore IPA II za Zapadni Balkan: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija.

Sastav partnerskog konzorcija mora odražavati sljedeći minimum zahtjeva:

 • najmanje 2 organizacije iz najmanje 2 različite države korisnice potpore IPA II za Zapadni Balkan ili
 • najmanje 2 organizacije iz najmanje 2 različite države članice EU.

Voditelj projekta mora imati pravnu osobnost najkraće 2 godine od datuma roka za predaju prijedloga. Prijave nisu omogućene za fizičke osobe.

Prijave projektnih prijedloga potrebno je predati putem online sistema za prijave Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) koristeći odgovarajuću prijavnicu (eForm).

Rok za predaju je 17. ožujka 2020. godine u 17:00 h (prema Bruxelleskom vremenu).

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci