13 pro 2019

SMJERNICE ZA ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE (nZEB)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je smjernice za zgrade gotovo nulte energije u svrhu informiranja opće i stručne javnosti. Smjernice su namijenjene građanima koji kreću u gradnju, dogradnju, nadogradnju ili pak prenamjenu svojih kuća nakon 31.12.2019. godine ali i stručnjacima koji će sudjelovati u procesu projektiranja i njihove izgradnje.

Procjenjuje se da su zgrade odgovorne za otprilike 40% ukupne potrošnje energije u Europskoj uniji i cilj je smanjiti potrošnju energije u zgradarstvu. Obveza gradnje prema uvjetima za zgrade gotovo nulte energije propisana je Direktivom 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada a odredbe Direktive prenesene su u zakonodavni okvir RH Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18).

Zgrada gotovo nulte energije [nearly zero-energy building (nZEB)] ima vrlo visoka energetska svojstva i ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije se u značajnoj mjeri pokriva energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini.

Sve nove zgrade (te neke dogradnje, nadogradnje ili prenamjene) za koje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi nakon 31.12.2019. godine, moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB, a zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti su već trebale biti zgrade gotovo nulte energije nakon 31. prosinca 2017. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci