09 pro 2019

IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“. 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.

Predmet Poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog  biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 250.000.000,00 kn. Najniži iznos koji može ostvariti je 1.000.000,00 kn, dok je najviši 50.000.000,00 kn.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
  • Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada, odnosno: a) izgradnje, nadogradnje, dogradnje (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanja postrojenja za recikliranje; ili b) aktivnosti izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE; 
  • Aktivnosti investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
  • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi;
  • Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji;
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 07.01.2020., dok je krajnji rok 01.10.2020. godine.

Više informacija dostupno OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci