06 pro 2019

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU OBJAVILO JE JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv općinama razvijenosti I.-IV. Skupine i ostalima za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini.

Svrha mjere je osiguranje financijske potpore iz državnog proračuna za što veću obuhvaćenost djece predškolske dobi u predškolskim ustanovama, prije svega u općinama s područja potpomognutih područja, ali i ostalih općina s područja RH. Svrha će se postići promicanjem ravnomjernijeg i održivog razvoja predškolske djelatnosti poboljšanjem dostupnosti i pristupačnosti dječjih vrtića te povećanjem uključenosti i obuhvaćenosti djece rane i predškolske dobi programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Opći cilj mjere je podizanje socijalne sigurnosti obitelji s djecom kroz osiguravanje rada dječjih vrtića i promicanje društveno odgovornog ponašanja koje kreira pozitivno okruženje za obiteljski život te potiče mlade obitelji za ostanak u svojoj životnoj sredini, prije svega u ruralnim i slabije razvijenim područjima na kojima je nedostupnost predškolskog odgoja jedan od razloga odlaska.

Prihvatljivi prijavitelji su općine s područja RH sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17) razvrstane prema kriterijima i uvjetima:

  1. Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:

– osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13);

– pokrenule predškolsku djelatnost u 2019. ili će je pokrenuti u 2020.g.;

– koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;

– koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području općine,

  1. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2018. godini iznosili najmanje 25,01 % u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911.

Ukupan iznos osiguran u Državnom proračunu RH za 2020. godinu je 13.500.000,00 HRK, a poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja do iscrpljivanja financijskih sredstava.

Više informacija o Programu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci