25 stu 2019

ODRŽAN DRUGI SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU, PROVEDBU I IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI PLANA RAZVOJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2030.

Dana 25. studenoga 2019. godine u dvorani Razvojne agencije PORE KKŽ održan je drugi sastanak Radne grupe za izradu, provedbu i izvješćivanje o provedbi Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030.

Na početku sastanka predstavnike Radne grupe pozdravila je ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić koja je aktivno sudjelovala u radu sastanka. Nakon što je usvojen dnevni red, voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj Tihana Kraljić najprije je upoznala nazočne s nacrtom Analize stanja Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030., a koji je dostavljen članovima Radne grupe dana 18. studenog 2019. godine. Analiza stanja je u visokoj fazi gotovosti zahvaljujući doprinosu članova Radne grupe.

Uslijedilo je predstavljanje Nacrta SWOT analize za Plan razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030. po područjima razvoja na način da su prikazane snage i slabosti, te prilike i prijetnje za ljudske potencijale, prirodne resurse, okoliš i infrastrukturu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i upravljanje razvojem. Svi nazočni članovi Radne grupe uključili su se u diskusiju te su iznosili svoje komentare, primjedbe i prijedloge te se razvila kvalitetna rasprava.

Na kraju je zaključeno da će svi članovi Radne grupe svoje prijedloge i komentare dostaviti u pisanom obliku do 15. prosinca 2019. godine nakon čega će Razvojna agencija PORA KKŽ iste objediniti te izraditi novi nacrt SWOT ANALIZE. Tijekom siječnja iduće godine održati će se i individualni sastanci sa svim članovima Radne grupe kako bi se još jednom, a prije prezentacije na Partnerskom vijeću, utvrdio konačni nacrt Radne grupe za Analizu stanja i SWOT ANALIZU.

Radna grupa ima 14 članova, a čine je predstavnici upravnih odjela Koprivničko-križevačke županije, ustanova kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, Županijske obrtničke i gospodarske komore te Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci