21 lis 2019

U SURADNJI S PROJEKTNIM PARTNERIMA PRIJAVLJENO 5 PROJEKATA U VRIJEDNOSTI 37 MILIJUNA KUNA ZA NOVU SOCIJALNU INFRASTRUKTURU

U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ PORA kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije u proteklih je nekoliko mjeseci u suradnji s institucijama iz socijalne domene intenzivno radila na pripremi projektnih prijedloga koji su 15. listopada 2019. uspješno kandidirani na otvoreni natječaj „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“.

Tako su institucije s područja Koprivničko-križevačke županije kojima je PORA pružala stručnu pomoć u pripremi projekata prijavile ukupno 5 projekata u vrijednosti 37 milijuna kuna.

Svi prijavljeni projekti imaju za cilj unapređivanje i razvoj socijalnih usluga na području Koprivničko-križevačke županije za brojne ciljane skupine; djecu i mlade bez odgovarajuće obiteljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe, beskućnike, žrtve obiteljskog nasilja, udomiteljske obitelji.

Prijavitelj projekta „Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac“ je Centar za socijalnu skrb Đurđevac, a projektni partneri su Koprivničko-križevačka županija, Grad Đurđevac i Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje. Svrha projekta je unapređenje socijalne infrastrukture CZSS Đurđevac u smislu gradnje i opremanja nove zgrade Centra, sa svrhom podrške procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici. Ukupna vrijednost projekta je 7,82 milijuna kuna.

Centar za socijalnu skrb Koprivnica prijavio je projekt „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije“. Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u Koprivničko-križevačkoj županiji u smislu rekonstrukcije i opremanja nove zgrade Podružnice obiteljskog centra sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici. Projekt je vrijedan 5,48 milijuna kuna, a partneri su Koprivničko-križevačka županija, Centar za socijalnu skrb Đurđevac i Centar za socijalnu skrb Križevci.

Udruga „HERA“ iz Križevaca u partnerstvu sa Koprivničko-križevačkom županijom i Centrom za socijalnu skrb Križevci prijavila je projekt „Centar za pomoć i podršku ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja“. Vrijednost projekta je 7,48 milijuna kuna. Projekt ima za cilj razvoj mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se doprinijelo smanjenju broja institucionaliziranih ranjivih skupina i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Idući prijavljeni projekt je Zlatno svitanje nad Križevcima“ čiji je nositelj Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, a partneri su Grad Križevci i Centar za socijalnu skrb Križevci. Vrijednost projekta je 1,16 milijuna kuna, a njegova svrha je osiguravanje potrebnog prostora na području Križevaca za pružanje usluga poludnevnog boravka, rehabilitacije djece i mladih bez adekvatne roditeljske skrbi te usluga zajedničkog rada i savjetovanja s djecom, roditeljima, udomiteljima i posvojiteljima.

Svaki od navedenih projekata uključuje infrastrukturne radove na novoj odnosno unapređenju postojeće socijalne infrastrukture, a sve s ciljem poboljšanja uvjeta u sustavu socijalne skrbi i uvođenja novih socijalnih usluga.

Projekti prijavljeni na ovaj natječaj pripremani su u okviru provedbe projekta UZ PORU PO POTPORU, a koji se financira temeljem Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

 „Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije“
Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci