03 lis 2019

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „POTPORA ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE 2020.“

Glavni ciljevi Poziva su:

  • podizanje kapaciteta europskog kulturnog i kreativnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje,
  • poticanje transnacionalne mobilnosti djela i aktera kulturnog i kreativnog sektora, osobito umjetnika,
  • doprinos razvoju publike i poboljšanje pristupa djelima kulturnog i kreativnog sektora unutar Europske Unije i šire, s posebnim fokusom na djecu, mlade, ljude s poteškoćama u razvoju i podzastupljene skupine i
  • doprinos inovaciji i kreativnosti u području kulture, osobito testiranjem novih poslovnih modela i poticanjem na suradnju s drugim sektorima.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim do najviše tri od navedenih prioriteta:

A)Transnacionalna mobilnost,

B)Razvoj publike,

C)Podizanje kapaciteta u područjima:

C.1) Digitalizacija,

C.2.) Razvoj novih poslovnih modela,

C.3) Usavršavanje i osposobljavanje,

D)Međukulturni dijalog i društvena integracija migranata i izbjeglica i

E)Nasljeđe European Year of Culture Heritage 2018.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 48.444.567,00 EUR-a pri čemu je oko 40% navedenog raspoloživog iznosa predviđeno za potporu manjim projektima suradnje. Maksimalan iznos potpore po projektu iznosi:

  • 200.000,00 EUR-a – 60% ukupnog budžeta – za manje projekte suradnje (COOP1) i
  • 2.000.000,00 EUR-a – 50% ukupnog budžeta – za veće projekte suradnje (COOP2).

Ovim Pozivom Izvršna agencija predviđa sufinanciranje oko 100 projektnih prijedloga i zadržava pravo ne dodijeliti sva osigurana sredstva.

Prijedlozi se podnose u ime partnerskih konzorcija u sastavu:

  • najmanje tri organizacije iz tri različite države koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za manje projekte suradnje (COOP1)
  • najmanje šest organizacija iz šest različitih država koje sudjeluju u potprogramu Kultura – za veće projekte suradnje (COOP2)

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su pravne osobe (privatne i javne), ali i tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine. U programu Kreativna Europa – potprogramu Kultura sudjeluju države članice EU, a pod posebnim uvjetima mogu sudjelovati i države članice Europskog gospodarskog prostora, države pristupnice, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje te države članice Europske politike susjedstva: Island, Norveška, Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Gruzija, Moldova, Ukrajina, Tunis, Armenija, Kosovo.

Pozivom je određeno trajanje projekata u razdoblju do maksimalno 48 mjeseci te početak njihove provedbe između 01. rujna i 15. prosinca 2020. godine.

Rok za prijave je 27. studeni 2019. godine do 17:00 po Bruxelleskom vremenu.

Upute za prijavu, obrasce za prijavu i ostale informacije možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci