01 srp 2019

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJA PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI ZA 2019. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi Korisnici su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)
 • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta mogu podnijeti prihvatljivi Korisnici ako kumulativno udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • nositelji su EU projekta ili su partneri na EU projektu kojem nositelj EU projekta nije prihvatljiv Korisnik sredstava Programa
 • dodijeljena bespovratna sredstva EU projektu iz fondova EU se ne temelje na programima dodjele državnih potpora, uključujući i potpore male vrijednosti, odnosno dodjeli pojedinačne državne potpore ili potpore male vrijednosti
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu EU projekta
 • za vlastito učešće u sufinanciranju EU projekta za koja traže sredstva Programa EU projektu nije dodijeljeno više od 70% bespovratnih sredstava iz drugih javnih nacionalnih izvora sa središnje razine (Državni proračun: od proračunskih i izvanproračunskih korisnika)
 • za EU projekt za koji se traži sufinanciranje sredstvima Programa nije odobreno završno izvješće do dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta
 • iznimno od prethodne točke, ako je završno izvješće o EU projektu odobreno u razdoblju između zatvaranja Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu i otvaranja Poziva po ovom Programu, Korisnik može podnijeti zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta u sklopu ovog Programa.

Kada je Korisnik jedinica lokalne samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Programa, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera, će biti:

 • 80% za EU projekt s područja I. i II. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 70% za EU projekt s područja III. i IV. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 60% za EU projekt s područja V. i VI. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 50% za EU projekt s područja VII. i VIII. skupine jedinica lokalne samouprave, osim Grada Zagreba.

Kada je Korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave udjel u sufinanciranju učešća korisnika iz sredstava Programa,  što uključuje i učešće prihvatljivih partnera će biti:

 • 80% za EU projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 70% za EU projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 60% za EU projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 50% za EU projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

 

Neovisno o Korisniku i području provedbe EU projekta:

 • minimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna
 • maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu može iznositi 7.500.000,00 kuna.

Broj EU projekata za koje Korisnik može podnijeti zahtjev nije ograničen, ali se iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom Korisniku u okviru ovog Poziva ograničava na 15.000.000,00 kuna.

Zahtjevi se šalju isključivo poštom preporučeno od 2. srpnja 2019. u 10:00:00 sati do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. u 12:00:00 sati.

Javni poziv je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva u rubrici Javni pozivi i natječaji: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci