05 lip 2019

ESAVJETOVANJE: NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost o namjeri donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Predloženim zakonskim izmjenama materija uređena važećim Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske usklađuje se s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17).

Navedeno usklađivanje odnosi se na  odredbe kojima se propisuju akti strateškog planiranja politike regionalnoga razvoja, u odnosu na njihovu izradu, donošenje, praćenje, vrednovanje i izvješćivanje o navedenim aktima.

Također se predlaže i izmjena u odnosu na obavljanje poslova regionalnih koordinatora, javnih ustanova koje obavljaju poslove od javnog interesa osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Njihovo poslovanje fokusira se na poslove javnih ovlasti i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske  ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost. Stoga se predlaže u članku 25. važećeg Zakona brisati odredbu stavka 3. koja propisuje da regionalni koordinatori, osim navedenih, mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani. Propisuje se i da će Ministarstvo u skladu s mogućnostima osigurati sufinanciranje regionalnih koordinatora, u svrhu omogućavanja kvalitetnog obavljanja poslova registriranih u skladu s navedenim Zakonom.

Javno savjetovanje otvoreno je od 30. svibnja do 14. lipnja 2019. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.

Po završetku javnog savjetovanja Ministarstvo će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju, koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi, kao i obrazloženje eventualnog neprihvaćanja primjedbi na Nacrt prijedloga zakona.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/savjetovanje-s-javnoscu/otvorena-savjetovanja/1834

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci