31 svi 2019

RADNI SASTANAK ZA PRIJAVU PROJEKATA IZ PODRUČJA SOCIJALNIH USLUGA

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u petak, 31. svibnja 2019. godine održan je radni sastanak na temu pripreme projektnih prijedloga za prijavu na otvoreni natječaj „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“.

Na sastanku su bili prisutni zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić, pročelnica za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja, ravnateljica PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić, ravnateljica Doma za starije i nemoćne Koprivnica Vesna Križan, zatim ravnatelji Centara za socijalnu skrb Danijel Rušak, Sanja Jakopović i Katarina Birta, kao i ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje Mladen Fajdetić.

Tema sastanka bila je priprema projektnih prijedloga za prijavu na navedeni natječaj, a razgovaralo se o konkretnim projektima, projektnim aktivnostima i partnerstvima.

Natječaj „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ omogućava prijavu projekata kojima se unapređuje socijalna infrastruktura i stvaraju preduvjeti za pružanje socijalnih usluga za širok spektar ciljanih skupina.

Prijave na natječaj su moguće od 10. lipnja 2019., a ukupno je na raspolaganju 616.200.000,00 kuna.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci