27 svi 2019

OBJAVLJEN OTVORENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE – DRUGA FAZA“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u socijalnu infrastrukturu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za socijalnu skrb, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući);
 2. udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;
 3. fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici, obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;
 4. pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 2. dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 3. izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 4. stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 5. kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 6. kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 7. procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela;
 8. nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 9. nabava ostale opreme (informatička oprema i namještaj, tehnička oprema za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika, oprema za specijalizirane kabinete i sl.);
 10. nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga;
 11. priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
 12. edukacija za pružatelje usluga;
 13. financijska revizija projekta;
 14. upravljanje projektom;
 15. promicanje horizontalnih načela;
 16. aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 616.200.000,00 HRK.

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu je 400.000,00 HRK,
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu je 15.000.000,00 HRK.


Stopa financiranja je 100% prihvatljivih troškova do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu.

Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 31. prosinca 2019. godine.

Više informacija i dokumentaciju Poziva možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci