22 svi 2019

NACRT PRIJEDLOGA STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA RH I KONAČNA VERZIJE BIJELE KNJIGE

Sukladno smjernicama Povjerenstva za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom do 2050., Energetski institut Hrvoje Požar izradio je Zelenu i Bijelu knjigu, odnosno analitičke podloge koje prethode izradi same Strategije, a za koje je provedeno javno savjetovanje. U skladu s navedenim, izrađen je Nacrt prijedloga Strategije i Strateška studija utjecaja na okoliš.

Nacrtom prijedloga Strategije redefinirani su optimalni energetski mix i razvojni energetski projekti s ciljem osiguranja energetske neovisnosti Republike Hrvatske. Također, posebna je pozornost posvećena sigurnosti opskrbe i održivosti te konkurentnosti energetskog sustava. Navedeno je usklađeno s ciljevima iz EU direktiva po pitanjima smanjenja potrošnje, smanjenja emisija stakleničkih plinova, održivosti energetskog razvoja, konkurentnosti energetskog sustava i pozitivnog investicijskog okruženja.

Ovim putem poziva se sva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu na Nacrt prijedloga Strategije i Strateške procjene utjecaja na okoliš.

Javna rasprava se odvija od 20. svibnja do 20. lipnja 2019. godine na internetskom portalue-Savjetovanjai na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike dok će se javno izlaganje održati 4. lipnja 2019. godine, u 11:00 sati u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Velika dvorana.

Dokumenti koji su predmet javne rasprave dostupni su na sljedećim poveznicama:

Nacrt prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu

STRATEŠKA STUDIJA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE S POGLEDOM NA 2050. GODINU

STRATEŠKA STUDIJA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE S POGLEDOM NA 2050. GODINU (Netehnički sažetak – Inačica 3)

Također, izrađena je i konačna verzija Zelene knjige koju možete pronaći OVDJE.

U skladu s konačnom verzijom Zelene knjige je izrađena Bijela knjiga. Bijela knjiga je usuglašena, pročišćena i sažeta prezentacija postojećeg stanja i analitičkih ishoda za odabrane scenarije razvoja sukladno rezultatima Zelene knjige. Bijelu knjigu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci