13 pro 2018

ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU PRIPREME PROJEKTA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ „USPOSTAVA INFRASTRUKTURE REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU KAO PODRŠKA PROCESU REFORME STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA“

U prostorima Koprivničko-križevačke županije, u četvrtak, 13. studenoga 2018. održan je radni sastanak vezan uz pripremu projektnog prijedloga za prijavu na natječaj „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. Sastanku su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnici Upravnih odjela Koprivničko-križevačke županije Darko Masnec i Ana Mušlek, predstavnici Obrtničke škole Koprivnica Zlatko Martić i Saša Seretin, predstavnici Strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar i Branko Pleadin, predstavnice PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Senada Ranilović i Suzana Hirjanić.

Na sastanku je bilo riječi o pripremi projekta uspostave regionalnog Centra kompetencija iz područja elektrotehnike u Koprivničko-križevačkoj županiji. Navedeni projektni tim raspravljao je o uspostavi navedenog Centra kompetencija kojeg čine obje spomenute škole, rekonstrukciji dijela objekata obiju škola, nabavi specijalizirane opreme te suradnji Centra sa gospodarskim sektorom i visokoškolskim ustanovama sukladno potrebama na tržištu rada.

Definirani su svi slijedeći koraci u pripremi navedenog projekta kao i sve radnje koje je potrebno poduzeti kako bi prijava Centra kompetencija ostvarila potporu od 30 milijuna kuna koliko je predviđeno temeljem prijave na otvoreni natječaj, a koji je otvoren do kraja rujna 2019. godine.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci