11 pro 2018

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PROSTORI SUDJELOVANJA – RAZVOJ PROGRAMA REVITALIZACIJE PROSTORA U JAVNOM VLASNIŠTVU KROZ PARTNERSTVO OCD-A I LOKALNE ZAJEDNICE

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Svrha Poziva je doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice.

Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi Poziva:

1. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;

2. Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;

3. Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu s barem jednom jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom:

a) udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama

b) zaklada –osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama

c) pravna osoba vjerske zajednice – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica

d) umjetnička organizacija – osnovana i djeluje sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 70.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 700.000,00 HRK, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 2.000.000,00 HRK.Projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka.

Prijava mora biti elektronički ispunjena na Prijavnom obrascu A koji je zajedno s Uputama za popunjavanje i Korisničkim priručnikom dostupan na sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr/

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31.12.2019. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci