10 pro 2018

OBJAVLJEN TREĆI NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 9.1.1. „USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći Natječaj za provedbu Mjere 9, podmjere 9.1 »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru« tipa operacije 9.1.1 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate od 01. siječnja 2014. godine, pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća te prije podnošenja zahtjeva imaju odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede odnosno Povjerenstva za odobravanje poslovnih planova proizvođačkih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije,
 • sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije,
 • komercijalno i računovodstveno upravljanje,
 • entralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja i/ili
 • ruge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina te organiziranje i olakšavanje inovativnih procesa.

Prihvatljivi troškovi za provedbu prihvatljivih aktivnosti predviđenih odobrenim poslovnim planom proizvođačke organizacije su:

 • administrativni troškovi,
 • troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora,
 • troškovi (koncentriranja proizvoda) zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište,
 • troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko,
 • kupnja informatičke opreme i tehnologije,
 • trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
 • troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000,00 eura, odnosno maksimalno do 100.000,00 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti proizvodnje utržene putem proizvođačke organizacije u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i to samo vrijednosti onih proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata i koji su proizvedeni od članova proizvođača.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 25.000.000,00 kuna.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10. prosinca 2018. godine do 28. veljače 2019. godine.

Više informacija i Natječaj možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci