18 lis 2018

ZAPOČELO PODNOŠENJE PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 9.1.1. „USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA“

U okviru Natječaja za provedbu mjere 9 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“, podmjere 9.1 „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., putem AGRONET sustava, zainteresirani korisnici mogu popunjavati i podnositi zahtjeve za potporu.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate od 01. siječnja 2014. godine, a pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća te prije podnošenja zahtjeva za potporu imaju odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede odnosno Povjerenstva za odobravanje poslovnih planova proizvođačkih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije,
 • sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije,
 • komercijalno i računovodstveno upravljanje,
 • centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja i/ili
 • druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina te organiziranje i olakšavanje inovativnih procesa.

Prihvatljivi troškovi za provedbu prihvatljivih aktivnosti predviđenih odobrenim poslovnim planom proizvođačke organizacije su:

 • administrativni troškovi,
 • troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora,
 • troškovi (koncentriranja proizvoda) zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište,
 • troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko,
 • kupnja informatičke opreme i tehnologije,
 • trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
 • troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000,00 eura odnosno maksimalno do 100.000,00 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama. Iznos potpore određuje se u skladu s godišnjom vrijednosti proizvodnje utržene putem proizvođačke organizacije u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i to samo vrijednosti onih proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata i koji su proizvedeni od članova proizvođača.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 26.250.000,00 kuna.

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET sustavu od 18. listopada 2018. godine do 19. studenoga 2018. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci