31 srp 2018

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE LIFE PROJEKATA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama objavilo je Javni poziv za dostavu zahtjeva za iskazivanje načelne financijske podrške „tradicionalnim“ projektima iz potprograma „Klimatske aktivnosti“ po natječaju Programa LIFE 2014. – 2020. za 2018. godinu.

Predmet Javnog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga „tradicionalnih projekata“ temeljem cjelovitih projektnih prijava koji će se prijaviti na natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. godine na potprogram „Klimatske aktivnosti“ koji je otvoren 18. travnja 2018. godine.

Prijavitelji mogu biti pravne osobe koje podnose prijavu kao koordinator korisnik projekta i/ili pridruženi korisnik na projektu te ukoliko:

  • imaju sjedište na području RH,
  • podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Poziva,
  • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Pozivu,
  • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja projekata od strane Hrvatskih voda,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja uključujući nepodmirene dospjele obveze korisnika prema Hrvatskim vodama po bilo kojoj osnovi.

Hrvatske vode sufinancirat će do 40% od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte koji doprinose dostizanju ciljeva vodnih politika.

Rok za dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje je 29. kolovoza 2018. godine.

Sve detaljnije informacije o navedenom Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci