18 svi 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini. za sufinanciranje ulaganja u proizvodnu tehnologiju, proizvodno-poslovni objekt, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj novog proizvoda i za nastup na sajmu ili izložbi.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici) koji:

 • imaju registriranu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31),
 • ostvaruju dobitak / dohodak s proizvodnim programom djelatnosti C16 i C31 koji čini glavni ili pretežiti udjel u ukupnom godišnjem prihodu,
 • u trenutku objave predmetnog javnog natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme,
 • u 2017. godini pozitivno poslovali, odnosno koji prema posljednjem financijskom izvješću nisu u gubitku,
 • nemaju evidentiran dug s osnove javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima prema bilo kojoj osnovi.

Natječaj se sastoji od 5 Provedbenih mjera:

 • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju – iznos potpore od 20.000,00 kn do 1.400.000,00 kn (intenzitet potpore 70%),
 • Ulaganje u proizvodno poslovni objekt – iznos potpore od 20.00,00 kn do 1.400.000,00 kn (intenzitet potpore 70%),
 • Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa – iznos potpore od 20.000,00 kn do 300.000,00 kn (intenzitet potpore 80%),
 • Ulaganje u razvoj novog proizvoda – iznos potpore od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn (intenzitet potpore 80%),
 • Sudjelovanje na sajmu ili izložbi – iznos potpore od 20.000,00 kn do 300.000,00 kn (intenzitet potpore 80%).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 79.500.000,00 kuna.

Rok za predaju zahtjeva za potporu je 15. lipnja 2018. godine.

Sve dodatne informacije možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci