22 ožu 2018

PROGRAM WIFI4EU – OTVORENA REGISTRACIJA ZA KORISNIKE

U okviru Programa WiFi4EU koji je pokrenut od strane Europske komisije, aktiviran je web portal WiFi4EU i pokrenut je proces registracije za sve zainteresirane potencijalne korisnike – jedinice lokalne samouprave odnosno općine i gradove s područja zemalja članica Europske unije.

Program WiFi4EU općinama i gradovima nudi mogućnost dobivanja vaučera u iznosu od 15.000,00 EUR-a za postavljanje Wi-Fi HotSpotova na javnim površinama uključujući knjižnice, muzeje, parkove i trgove. Dobiveni vaučer može se koristiti za kupnju nove ili zamjenu stare opreme te za djelomično financiranje projekta veće vrijednosti.

WiFi4EU Program provodi se u tri faze:

  • Faza registracije – općine i gradovi koji žele sudjelovati u programu moraju se prethodno registrirati na navedenom portalu, kao preduvjet za fazu prijave i dobivanje vaučera;
  • Faza prijave – 15. svibnja 2018. otvorit će se prvi Poziv unutar Programa WiFi4EU te će registrirane općine i gradovi moći izvršiti prijavu za jedan od 1.000 raspoloživih vaučera. Dodjela sredstava ovisit će o datumu odnosno vremenu prijave;
  • Faza dodjele – služeći se načelom geografske ravnoteže, Europska komisija objavit će popis od 1.000 općina i gradova koji će primiti financijska sredstva unutar prvog poziva. Minimum od 15 vaučera bit će dodijeljen svakoj zemlji članici EU koja sudjeluje u Programu.

Kao što je navedeno, 15. svibnja 2018. očekuje se objava prvog poziva za dodjelu vaučera, dok će slijedeći pozivi biti objavljivani do 2019. godine.

Portalu WiFi4EU možete pristupiti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci