13 ožu 2018

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU ZA 2018. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema „Programu podrške regionalnom razvoju“.

Cilj Programa je doprinos ostvarenju regionalnog razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnog razvoja i županijskih razvojnih strategija te podržavanje gospodarske i socijalne revitalizacije onih područja Republike Hrvatske koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za razvijenim područjima RH.

Ukupan indikativni iznos predviđen u okviru ovog Programa je 20.000.000,00 kuna, dok za Koprivničko-križevačku županiju indikativna raspoloživa sredstva iznose 800.000,00 kuna.

U 2017. godini po istom programu odobreno je 7 projekata u ukupnom iznosu od 2.596.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe:

– jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu

– jedinice lokalne samouprave razvrstane u VI. skupinu

– Koprivničko-križevačka županija kao jedinica regionalne samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. i VI. skupine JLS-a.

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Omjer sufinanciranja: najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta izražen u postotku ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi za:

– jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (osim JLS sa statusom BPP) 50%

– jedinice lokalne samouprave V. i VI. skupine (sa statusom BPP) 75%

– jedinice područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine (područje provedbe JLS V. i VI. skupine JLS) 50%.

Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi najviše 700.000,00 kuna s PDV-om bez obzira na broj odobrenih projekata.

Minimalna vrijednost projekta je 100.000,00 kuna s PDV-om.

Jedan podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. ožujka 2018.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u „PORU“ KKŽ, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci