01 ožu 2018

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PODMJERU 10.2. „POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvi natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Svrha ovog natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

Prihvatljive aktivnosti za očuvanje biljnih genetskih izvora su:

 • prikupljanje biološkog i/ili genetskog materijala;
 • obrada i pohrana biološkog i/ili genetskog materijala;
 • obrada i kategorizacija (opisivanje i procjena svojstava biološkog i/ili genetskog materijala – analize na morfološkoj, agronomskoj, biokemijskoj ili genetskoj razini);
 • regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala;
 • vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama;
 • kupnja laboratorijske opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu ili pohranu biološkog i/ili genetskog materijala i/ili
 • kupnja opreme za analizu biološkog i/ili genetskog materijala na morfološkoj, agronomskoj, biokemijskoj ili molekularnoj razini (DNK).

Prihvatljive aktivnosti za očuvanje životinjskih genetskih izvora su:

 • sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala;
 • pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku;
 • manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala;
 • karakterizacija i tipiziranje životinjske populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika, analiza načina uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) uz uspostavu registara;
 • obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala;
 • kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu ili skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala;
 • kupnja laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK), te utvrđivanje i vrednovanje roditeljskog porijekla pojedinaca na molekularnoj razini (kontrola roditeljskog porijekla: očinstvo i majčinstvo);
 • usluge uzimanja uzoraka i pakiranje životinjskog genetskog materijala (sjemena, jajnih stanica i zametaka) pojedinaca važnih za poboljšanje i održavanje populacije domaćih životinja, te naknade vlasniku za prijenos jedinke;
 • uspostavljanje središnjeg informacijskog sustava i kupnju računalnih programa za analizu i praćenje skladištenja biološkog i/ili genetskog materijala, analiza podataka iz rodovnika i planiranje upravljanja uzgojem te upravljanje dokumentacijom i informacijama i/ili
 • vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 16.300.000,00 kn. Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 30.000,00 eura po pojedinoj aktivnosti, a intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi od 22. ožujka 2018. godine od 12,00 sati do 06. travnja 2018. godine do 12,00 sati.

Više informacija o natječaju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci