26 velj 2018

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 10.2. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u Narodnim novinama broj 17/2018 Pravilnik o provedbi podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Korisnici koji se bave očuvanjem biljnih genetskih izvora moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora, imati godišnji plan rada u skladu s aktivnostima iz Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini i popisom troškova, odobren od strane Povjerenstva za biljne genetske izvore;
  • voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima u skladu sa smjernicama definiranim u Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora;
  • imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske.

Korisnici koji se bave očuvanjem životinjskih genetskih izvora moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva;
  • imati odobren godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini;
  • imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka svih domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, a potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava.

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti (čl. 11. i 12. Pravilnika), a iznosi najviše 30.000,00 EUR-a po pojedinoj aktivnosti.

Pravilnik o provedbi podmjere 10.2. možete preuzeti OVDJE .

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci