22 velj 2018

OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH NA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA/DJEČJIM VRTIĆIMA U 2018. GODINI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 21. veljače 2018. godine Poziv za prijavu projekata u 2018. godini prema „Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima“.

Cilj Programa je podrška jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u projektiranje, izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetsku obnovu objekata dječjih vrtića.

Ukupan iznos sredstava predviđen za provođenje Programa je 67.500.000,00 kuna.

Prihvatljivi Prijavitelji su: jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (članak 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13).

Prihvatljivi objekti su: objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave i na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju.

Prihvatljive aktivnosti su: izrada projektne dokumentacije, izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena i energetska obnova objekata. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata.

Omjer sufinanciranja: najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, NN 132/17).

Jedan Prijavitelj podnosi jednu prijavu u kojoj može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za jedan ili više objekata dječjih vrtića kojima je Prijavitelj osnivač.

U postupku odabira Prijavitelju se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 2.000.000,00 kuna s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje prijava je 30 kalendarskih dana od dana objave na internetskoj stranici Ministarstva www.mdomsp.hr.

„PORA“ KKŽ održat će dana 28. veljače 2018. u 09,00 sati prezentaciju navedenog Programa.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u „PORU“ KKŽ, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci