08 velj 2018

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA U OKVIRU PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2018. GODINU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 7. veljače 2018. godine Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“.

Cilj Programa je doprinos ostvarenju regionalnog razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti kao dijela razvojnih prioriteta strategije regionalnog razvoja i županijskih razvojnih strategija te podržavanje gospodarske i socijalne revitalizacije onih područja Republike Hrvatske koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati.

Ukupan indikativni iznos predviđen u okviru ovog Programa je 60.000.000,00 kuna, dok za Koprivničko-križevačku županiju indikativna raspoloživa sredstva iznose 3.700.000,00 kuna.

U 2017. godini po istom programu odobreno je 13 projekata u ukupnom iznosu od 4.258.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), a to su: Novo Virje, Sokolovac, Sveti Petar Orehovec, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Gornja Rijeka, Legrad, Gola, Rasinja, Sveti Ivan Žabno, Hlebine, Kalnik, Podravske Sesvete, Koprivnički Bregi, Virje, Peteranec, Drnje, Đelekovec, Molve, Novigrad Podravski i Koprivnički Ivanec te Koprivničko-križevačka županija.

Prihvatljive aktivnosti su: radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Prihvatljivi iznos sufinanciranja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva razvrstan prema stupnju razvijenosti i iznosi:

  • za jedinice lokalne samouprave iz I. i II. skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
  • za jedinice lokalne samouprave iz III. i IV. skupine – 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
  • za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
  • za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine – 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata.

U postupku odabira Korisniku se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna uključujući PDV. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 5. ožujka 2018. do 16:00 sati.

Više informacije možete dobiti OVDJE.

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se u „PORU“ KKŽ, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, na broj telefona 621-978 ili e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci