05 srp 2017

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA POLJOPRIVREDNIKE

Dana 30. lipnja 2017. godine u Narodnim novinama br. 62/2017 objavljen je Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“.

Prihvatljivi troškovi su:

· Troškovi izrade dokumenta Specifikacija proizvoda za proizvod čiji se naziv želi zaštititi,

· Troškovi laboratorijskih ispitivanja,

· Troškovi anketnog ispitivanja tržišta.

Prihvatljivi korisnici potpore male vrijednosti iz Programa su skupine proizvođača koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

· više od 50% članova skupine čine proizvođači i drugi subjekti u lancu proizvodnje proizvoda za koji će se izraditi specifikacija, upisani u upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, ako je s obzirom na prirodu proizvoda, takva obveza propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom,

· u slučaju udruge, posjeduju potvrdu nadležnog ureda državne uprave da je statut udruge usklađen sukladno Zakonu o udrugama,

· posjeduju odluku skupštine ili drugog mjerodavnog tijela skupine proizvođača o zaštiti naziva proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet,

· posjeduju ugovor o izradi Specifikacije proizvoda s izrađivačem specifikacije,

· Povjerenstvo za izradu Programa i provedbu Natječaja potvrdilo je opravdanost pokretanja postupka zaštite naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na temelju dostavljene Podloge za zaštitu naziva proizvoda.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 691.125,00 kn.

Visina potpore po pojedinom korisniku iznosi 80% ukupnih prihvatljivih troškova, ali ne više od 75.000,00 kn uključujući PDV.

Rok za predaju zahtjeva za potporu je 60 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 28. kolovoza 2017. godine.

Tekst Programa, Natječaja te Upute za podnositelje prijave na Natječaj možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci