01 lip 2017

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA – FAZA III“

Na stranicama Strukturnih fondova objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalog dijaloga – faza III“ iz operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak Poziva je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Poziv je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a područje koje obuhvaća je civilno društvo te državna i javna uprava. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i sindikati. Poziv je otvoren od 31. svibnja do 1. kolovoza 2017. godine.

Najmanja vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn, a najviša vrijednost potpore je 1.500.000,00 kn.

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Natječajnu dokumentaciju i sve potrebne informacije možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1416.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci