12 svi 2017

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, PRIPREMU RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA, KADROVSKE I OSTALE TEHNIČKE POSLOVE

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje natječaja, izbor jednog kandidata i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za zamjenu za porodiljni dopust, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta za radno mjesto Referent za administrativne poslove, pripremu računovodstvenih isprava, kadrovske i ostale tehničke poslove KLASA: 021/06-17-01/05, URBROJ: 2137-25-17-03 koju je Upravno vijeće „PORE“ Razvojne agencije za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji donijelo na svojoj 68. sjednici održanoj 01. ožujka 2017. godine upućuje se

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 15. svibnja 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u zgradi „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, dvorana na prvom katu, Florijanski trg 4, Koprivnica, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja za obavljanje poslova radnog mjesta Referent za administrativne poslove, pripremu računovodstvenih isprava, kadrovske i ostale tehničke poslove, a temeljem Natječaja za radno mjesto Referent za administrativne poslove, pripremu računovodstvenih isprava, kadrovske i ostale tehničke poslove za jednog izvršitelja od 02. svibnja 2017. godine na određeno vrijeme za zamjenu za porodiljni dopust, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pismeno testiranje održat će se sljedećim redom:

 • 9,00 sati za kandidate/kinje od rednog broj 1 do rednog broja 6;
 • 9,30 sati za kandidate/kinje od rednog broja 7 do rednog broja 12.

Kandidati/kinje koji ostvare dovoljan broj bodova na testu moći će pristupiti intervjuu koji će se održati istog dana, 15. svibnja 2017. godine s početkom u 10,30 sati.

Kandidati/kinje koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije, a kandidati/kinje koji neće moći dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju te će se smatrati da su povukli svoju prijavu na Natječaj.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Natječaj povučena.

Kandidati/kinje koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te ispunjavaju formalne uvjete navedene u Natječaju i mogu pristupiti testiranju su:

 1.   1. Valentina Gašparić
 2.   2. Ivana Štefan
 3.   3. Đana Vučić
 4.   4. Kristina Truščec
 5.   5. Ljiljana Sinjeri
 6.   6. Nevenka Marjanović
 7.   7. Nikolina Mehkek
 8.   8. Marina Generalić
 9.   9. Anita Vađunec
 10. 10. Mirela Šarac
 11. 11. Monika Belec
 12. 12. Vanja Vasiljević

Testiranje kandidata/kinja:

1. Kandidati/kinje će pisati test, a dio testa bit će na engleskom jeziku. Vrijeme trajanja pisanja testa je 30 minuta. Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija ni razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata. Kandidati koji se neće pridržavati navedenog bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat se neće bodovati te će se smatrati da su odustali od testiranja.

2. Nakon pisanja testa, provodi se intervju za kandidate/kinje koji su zadovoljili znanje na testu, odnosno ostvarili dovoljan broj bodova.

3. Kroz intervju s kandidatima utvrdit će se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u „PORI“ Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.

4. Nakon provedenog testiranja i intervjua utvrdit će se rang lista kandidata prema ukupnom zbroju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

5. Nakon utvrđivanja rang liste na web stranici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji www.pora.com.hr objavit će se ime i prezime odabranog/ne kandidata/kinje za radno mjesto Referent za administrativne poslove, pripremu računovodstvenih isprava, kadrovske i ostale tehničke poslove, zamjena za porodiljni dopust, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.

Izvor za pripremu za testiranje i intervju:

1. Web stranica „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji www.pora.com.hr

„PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci