08 svi 2017

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, Specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Predmet Poziva je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Svrha Poziva je povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom. Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna dok najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 kuna. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85% za mikro i mala poduzeća i 65% za srednja poduzeća.

Prijave na natječaj primat će se u dva vremenska roka i to:

  • od 22. svibnja 2017. godine do 29. prosinca 2017. godine te
  • od 16. travnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

Dodatne informacije o Pozivu, raspored informativnih radionica i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE .

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci