28 tra 2017

OBJAVLJEN POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MINISTARSTVA KULTURE ZA PROGRAME/PROJEKTE PODUZETNIŠTVA U KULTURI ZA 2017. GODINU

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv dodjele bespovratnih sredstava za programe/projekte poduzetništva u kulturi za 2017. godinu

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi – trgovačka društva, zadruge, ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti) i umjetničke organizacije i samostalni umjetnici.

Područja u kulturi koja se potiču Programom su:
• nakladništvo i knjižarstvo;
• izvedbene umjetnosti;
• vizualne (likovne) umjetnosti.

Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:
• za sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci;
• nabava novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;
• promidžbene aktivnosti.

Maksimalni intenzitet potpore iznosi do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta.
Iznos potpore po projektu je od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna.

Prijava na temelju Javnoga poziva treba sadržavati prijavnicu te dokumentaciju navedenu u točki 10. Programa.
Prijavnice možete pronaći OVDJE.
Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom, uz naznaku „Poduzetništvo u kulturi – prijava“, dostavljaju se poštom ili osobno.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti do 19. svibnja 2017. godine u Ministarstvu kulture.
Javni poziv traje od 25. travnja do 25. svibnja 2017. godine, a objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
Dodatne informacije o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci