07 velj 2017

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA KROZ PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU ZA 2017. GODINU OSIGURALO 2.600.000,00 KUNA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI KOJE SU U TREĆOJ SKUPINI RAZVIJENOSTI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijskih sredstava u okviru Programa podrške regionalnom razvoju za 2017. godinu.

Ukupan fond raspoloživih sredstava za Koprivničko-križevačku županiju je 2.600.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata javne namjene čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstani u:

  • III. skupinu jedinica lokalne samouprave, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka;
  • I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina jedinice lokalne samouprave).

Prihvatljivi iznos sufinanciranja:

  • Prema Pozivu za iskaz interesa podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva.
  • U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom podnositelju zahtjeva može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna uključujući PDV.
  • Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna uključujući PDV.

Rok za prijavu na natječaj je 24. veljače 2017. godine, a sva potrebna dokumentacija dostupna je ovdje.

„PORA“ KKŽ svim prihvatljivim korisnicima s područja Koprivničko-križevačke županije pruža besplatnu stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi dokumentacije za prijavu na objavljeni Javni poziv.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci