27 pro 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ „PODRŠKA RAZVOJU PARTNERSTAVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA ZA PROVEDBU PROGRAMA DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA“

Obavještavamo Vas da je na internet stranicama Strukturnih fondova objavljen otvoreni Poziv „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ financiran od strane Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj Poziva je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice.

Specifični ciljevi Poziva:

 • Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama;
 • Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • organizacije civilnog društva
 • neprofitne organizacije

Prihvatljive aktivnosti:

 • upravljanje projektom i administracija,
 • izrada metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva,
 • izrada i provedba programa mentorstva koji uključuju studente u izravne aktivnosti usluga organizacija civilnog društva u rješavanju potreba lokalne zajednice,
 • uspostava i djelovanje centara za podršku provedbi programa društveno korisnog učenja u okviru ustanova u sustavu visokog obrazovanja,
 • osposobljavanje nastavnika za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja i vrednovanje rada studenata,
 • organizacija studentskih debata, obuka, radionica, seminara, javnih/stručnih rasprava,
 • osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva za rad sa studentima u okviru programa društveno korisnog učenja te provedba programa društveno korisnog učenja u organizacijama civilnog društva,
 • provedba informacijskih i komunikacijskih aktivnosti, kao i izrade nastavnih materijala s ciljem promocije rezultata programa društveno korisnog učenja,
 • osposobljavanje studenata za primjenu stečenih znanja o potrebama i uslugama u lokalnoj zajednici kroz primjereni oblik njihovog usmjeravanja prema osmišljavanju društvenih inovacija,
 • promidžba i vidljivost.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 kn.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti iznosi 1.200.000,00 kn.

Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova iz sredstava Europskog socijalnog fonda dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 28. veljače 2017.

Više informacija i projektnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci