06 pro 2016

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE“

Obavještavamo Vas da je na stranicama Strukturnih fondova objavljen otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svrha Poziva je održivo korištenje prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnog razini.

Predmet Poziva je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave,
  • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave,
  • Jedinice lokalne samouprave,
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave,
  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za ulaganja u zaštićeno područje.

Provedba projekta obuhvaća četiri osnovne kategorije ulaganja:

  • Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji,
  • Pristupačnost i komunalni sadržaji,
  • Edukacija i interpretacija,
  • Promocija i vidljivost.

Ukupna dostupna raspoloživa financijska sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 196.000.000,00 kuna.

Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti u okviru ovog Poziva iznosi 2.000.000,00 kuna dok je najviša dopuštena vrijednost bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti 20.000.000,00 kuna.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektu iznosi od 70% do 85% prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 13. ožujka 2017. godine.

Dodatne informacije i dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci