14 lis 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ „POTICANJE RADA S DAROVITOM DJECOM I UČENICIMA NA PREDTERCIJARNOJ RAZINI“

U okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini”.

Opći cilj natječaja je razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima.

Specifični cilj natječaja je jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u području identifikacije i podrške obrazovanju darovitih učenika.

Prijavitelji mogu biti jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, osnovne ili srednje škole sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj je otvoren od 13. listopada 2016. zaključno do 12. prosinca 2016.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 400.000,00 kn a najviši iznos potpore iznosi 1.000.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

 

Prijavni obrazac kao i sva ostala dokumentacija mogu se preuzeti na web stranici: www.strukturnifondovi.hr .

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci