22 kol 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ PODRŠKA RAZVOJU CENTARA KOMPETENCIJA

Ministarstvo gospodarstva objavilo je ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za Podršku razvoju Centara kompetencija koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 1 – Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.

Svrha (cilj): poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centara kompetencija i provedbu istraživačko razvojnih projekata poslovnog sektora (osobito onih usmjerenih na razvoj i primijenjena istraživanja i komercijalizaciju rezultata) unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja S3, a koji uključuju učinkovitu suradnju.

Poziv je namijenjen Centrima kompetencija (CEKOM-i) koji su individualni (umreženi) subjekti vođeni potrebama industrije, osmišljeni u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta poslovnog sektora (uglavnom malih i srednjih poduzeća kojima nedostaju vlastiti kapaciteti za istraživanje i razvoj), kako bi provodili projekte istraživanja i razvoja (osobito one usmjerene na razvoj i primijenjena istraživanja i komercijalizaciju rezultata) u skladu s tematskim područjima navedenima u Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3).

Za potrebe Poziva definirana su tri modela centra kompetencija:
Model 1. A. U kojem je CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija) koja ima učinkovitu suradnju sa najmanje dva (2) poduzetnika i po potrebi jednom ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja na projektima istraživanja i razvoja. B. U kojem je CEKOM zajednica prijavitelja između najmanje dva (2) poduzetnika i jedne ili više javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja.

Model 2. U kojem je CEKOM Inovacijski klaster koji uključuje najmanje tri (3) poduzetnika i po potrebi jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja.

Model 3. U kojem je CEKOM pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom.

Ukupna raspoloživa sredstva: iznos bespovratnih sredstava iz EFRR koji se dodjeljuje u okviru ovog Poziva, a osiguran je temeljem OPKK, iznosi 785.977.500,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore koji se može dodijeliti projektu u okviru svih modela CEKOM-a je 7.485.500,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore koji se može dodijeliti u okviru svih modela CEKOM-a po projektu je 112.282.500,00 HRK.

Dodatne informacije o Pozivu, kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci